FELT WORK

popy_01_nezumi
popy_01_nezumi
popy_11kitsuke
popy_11kitsuke
popy_12kuma
popy_12kuma
popy_10risu
popy_10risu
popy_03_kamo
popy_03_kamo
popy_02pengin
popy_02pengin
kuma_hana.jpg
kuma_hana.jpg
alpaka_tanpopo.jpg
alpaka_tanpopo.jpg
フェルト羊_sample.jpg
フェルト羊_sample.jpg